Методика ТЭП ТБС с имплантей цементного эндопротеза (Biomedrix)